Vi är en infrastrukturbyggare  med lång erfarenhet inom väg och järnväg , samt brounderhåll & markarbeten  en riktigt nyckelspelare med mångårig erfarenhet 

Brounderhåll 

Brounderhåll på väg och järnväg, brobyten och  nybyggnationer i Norden 

Järnväg 

MBEST  arbeten inom järnvägen i Norden, Säkerhetspersonal åt externa kunder , Konsulttjänster 

Väg /mark 

Ombyggnationer  och nybyggnationer av vägar, cirkulationsplatser och vägunderhåll  i Sverige , markarbeten och underhåll av offentligsektors ytor 

Vi är infragruppen 

Vi är ett relativt ungt bolag grundat 2016  , men med en ledning som vart med och jobba med  infrastruktur i 25 år i ledande befattningar , vi är specialister på bla brounderhåll , brorenoveringar och bro byten, samt MBEST arbeten inom järnvägen. Vi jobbar mot offentligt sektor och är inom segmentet byggnadsverk  en stor leverantör till bla Trafikverket . Vi är vi inte främmande med total och utförandeentreprenader. Vi förfogar över en stor maskinpark av både  grävmaskiner , lastbilar ,traktorer, järnvägsmaskiner  och annan specialutrustning. Bolagen har en samlad omsättning på 140-200 miljoner årligen

 • koncernbolagen 

  Infragruppen är uppdelade i 4 st bolag 

  Svenska Infragruppen Förvaltning AB

  Svenska Infragruppen AB

  Svenska Infragruppen Entreprenad AB

  Svenska Infragruppen AS 

  Intressebolag 

  Infraentreprenad Sverige AB 50% ägande 


 • Typiska kunder

  Trafikverket , Skanska , Kommuner ,Länsstyrelser ,Svevia  m.m Brounderhåll 

Allt inom underhåll  på väg och järnväg, ink nybyggnationer av broar  


Vägbyggnationer 

Nybyggnationer och ombyggnationer av vägar ,samt vägunderhåll 


Järnvägsarbeten

Allt från järnvägsunderhåll till   nybyggnationer till säkerhetspersonal åt externa parter samt konsulttjänster


Markarbeten

Maskin och markarbeten åt offentligsektor 

Kontaktformulär 

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktcenter 

Nålvägen 5 931 57 Skellefeå

0910-10001 

info@infragruppen.com

07:00-16:00